Projekt Ninja Hexia
Preberi več
Digitalizacija poslovanja 2020
Preberi več
E-poslovanje 2019 - 2020
Preberi več
Sofinanciranje nastopa podjetja Akrobat na IAAPA Barcelona 2021
Preberi več

13. 10. 2020

Aktualno

Sofinanciranje projekta Digitalna preobrazba podjetja

VIZIJA podjetja AKROBAT, d.o.o. je v digitalni dobi ostati najbolj kakovosten in inovativen ponudnik trampolinov in trampolinskih parkov. Naši izdelki so preplet edinstvenih rešitev, kakovosti in inovativnosti. S tem namenom smo pridobili sredstva za uvedbo tega standarda v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA.

Facebook Twitter Linkedin FB Messenger

VIZIJA podjetja AKROBAT, d.o.o. je v digitalni dobi ostati najbolj kakovosten in inovativen ponudnik trampolinov in trampolinskih parkov. Naši izdelki so preplet edinstvenih rešitev, kakovosti in inovativnosti. Za brezhibno kakovostjo in atraktivnostjo stojita vizija ter pogum in pripravljenost vseh zaposlenih, da dobo digitalizacije v popolnosti izkoristimo za boljše poslovanje in z digitalno podprtimi rešitvami brezpogojno sledimo vodilom najvišje kakovosti, popolnosti in drznosti.

S tem namenom smo pridobili sredstva za uvedbo tega standarda v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA: JR – P4D 2019

V okviru aktivnosti povezanih z digitalizacijo poslovanja »Digitalna preobrazba Akrobat, d.o.o.« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

 • Vzpostavitev »Inbound« marketinga - izboljšati prisotnost v digitalnih medijih (spletna stran, socialna omrežja), prehod na podatkovno vodeno oglaševanje, marketinške kampanje, izboljšanje vrednosti blagovne znamke.
 • Vzpostavitev centralizirane lokacije podatkov in dokumentov za celotno podjetje.
 •  Izvedba digitalizacije in optimizacije poslovnih procesov (izdajanje E-Računov)
 • Vzpostavitev digitalne komunikacijske platforme za interno komuniciranje, sodelovanje, dostop do skupnih virov
 • Vzpostavitev novega digitalnega poslovnega modela »E-prodaja v trampolinskih parkih«
 • Izdelava vzorčnega prodajnega mesta »E-prodaja v trampolinskih parkih« za izvajanje novega digitalnega poslovnega modela
 • Izvajanje ukrepov za dvig digitalnih kompetenc iz področja digitalnega marketinga
 •  Izvajanje ukrepov za dvig digitalnih kompetenc iz področja upravljanja digitalne transformacije
 • Vzpostavitev kulture inoviranja po sistemu »Design thinking«
 • Nakup požarnega zidu, konfiguracija omrežja, vzpostavitev zaščitenega oddaljenega dostopa (VPN)
 • Izvedba penetracijskega testa in predlaganih varnostnih ukrepov
 • Razvoj senzorike v opremi trampolinskih parkov in beleženja statistik uporabe na daljavo v realnem času na podlagi tehnologije IoT
 • Vzpostavitev digitalne vizualizacije načrtovane opreme trampolinskih parkov. Kupci potrebujejo realistično predstavitev izdelkov, ki jih kupujejo, da se lažje in bolj kompetentno odločajo o nakupu oziroma pred nakupom sugerirajo prilagoditve opreme (personalizacija izdelkov).

Termin izvajanja projekta: 02.09.2019 do 30.10.2020

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 99.964 €.

 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Evropski sklad za regionalni razvoj
RS - Ministrstvo za Gospodarski razvoj in Tehnologijo
Slovenski podjetniški sklad